Web
Analytics Made Easy - StatCounter
KLUBBEN / OM KLUBBEN

Google
Kartdata ©2022
Kartdata ©2022

Fredriksten Rotaryklubb

Fredriksten Rotaryklubb ble stiftet i 1979. I juni 2020 var vi 26 medlemmer. Medlemmene dekker et vidt aldersspekter og har kunnskap og erfaring fra mange forskjellige yrker og verv.


Kort oversikt

Noen ord om klubbenshistorie, distriktet 2260 - om charterklubb - fadderklubb. mm 

 

Medlemmer og møter

I januar 2022 var det 25 medlemmer.

Hvem som er medlemmer i klubben finner du her.

Møtene holdes hver onsdag 18.30 til 19.30 i Haldens klub / Borgergaten 5 - 1767 Halden

E-post til klubbens sekretær: fredriksten@rotary.no


OBS: Klubben kan ha utemøte enkelte onsdager. De vil være markert i klubbens program på annet sted her på internettsidene. Siste onsdag i måneden er det etter ordinært møte normalt enkel bevertning med sosialt samvær for dem som ønsker å delta. I juli måned er det ingen møter (sommerferie). De første møtene i august avvikles hos medlemmer, klubbens medlemmer blir invitert hos en av de medlemmene for en hyggelige og frie samtaler. 

Møteprogram finnes her.

 

Møtegjennomføring

Møtene gjennomføres ved møtestart presis klokken 18.30 og skal avsluttes klokken 19.30. Unntaket er enkelte utemøter.

Et normalt møte består av orientering om aktuelle klubbsaker fra Presidenten, et treminutters synspunkt fra et medlem og kveldens hovedpost på ca. 45 minutter inklusive tid til spørsmål og eventuell debatt. Hovedposten er gjerne et aktuelt tema som belyses av ressurspersoner fra klubben, eller en eksternt invitert foredragsholder.

 

Presidenten legger hvert år føringer for hva som skal være årets hovedfokus for programkomiteens arbeide.

Klubben følger Rotarys regler, og debatter og programposter forholder seg nøytralt til religion og politikk. Dette betyr ikke at politiske og religiøse spørsmål ikke diskuteres – men da på en måte som ivaretar medlemmers forskjellige syn på slike spørsmål. Klubben legger vekt på å kunne være et verdinøytralt ”fristed” for medlemmene. På utvalgte møter blir også klubbens ledsagere invitert til å delta.

 

Sosiale kvelder

I tillegg til at klubben har en rekke komiteer som har Peismøter som arbeidsform, arrangeres det forskjellige sosiale arrangementer. Normalt 2 til 3 ganger årlig. Gjerne en lutefiskaften i juletiden, et besøk med etterfølgende bevertning til naboklubber. Ledsagere er velkomne til de arrangementene.

 


HISTORIE

Historie og arkiv

Historie om klubben og arkivert artikler kan være aktuelt her.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Haldens Klub
Adresse: Borgergaten 5
Postnummer: 1767
Sted: Halden
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no


Veggesdal
29. jun. 2022, 18.30 - 19.30

Årlig dugnad på Veggesdal.

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...